100 år ung och mer aktuell än på länge

100 år ung och mer aktuell än på länge

0

Binas betydelse för pollineringen och därmed för såväl mat, prunkande trädgårdar som blomsterängar har kommit i fokus de senare åren. Älmhults Biodlareförening (ÄBF), som räknar sina rötter tillbaka till 1918, stödjer både nya och mer erfarna biodlare i arbetet med bihållningen.

Många yngre har de senare åren börjat med biodling som hobby, vilket har stora positiva effekter i naturen. Samlingspunkten för detta är föreningens klubbstuga vid ”Bäralyckan”. Här träffas medlemmarna under främst maj -juni, diskuterar biodling, tittar på samhällenas utveckling och har en stunds trevlig social samvaro.

På Bäralyckan genomförs också de praktiska passen av utbildningen av nya biodlare. Denna utbildning, i studiecirkelform, genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, SV. Tio till tolv nya biodlare, varav numera drygt hälften kvinnor, träffas inledningsvis en gång i veckan. Cirkeln startar i början på mars med teorikunskap och är sedan utsträckt över tiden så att deltagarna till slut har fått stifta bekantskap med alla delar av ett helt ”biår”. Många väljer att skaffa sina första samhällen under pågående kurs, vilket gör kursen ständigt levande i mer än en bemärkelse.

En annan för föreningen, och även hela länets biodlare, central plats är parningsstationen på Höö. Mer än 2500 drottningar har parats där sedan starten 1980.

Intresserad? Nyfiken? Kontakta ÄBF på mail: almhultbuckfast@gmail.com eller kontakta SV/Älmhult 0476 – 109 59

]]>

About author

Your email address will not be published. Required fields are marked *