Välkommen till Klubb Sonya

Välkommen till Klubb Sonya

0

Klubb Sonya är IFK Osbys satsning för ett minskat utanförskap för unga flickor med utländska bakgrund. Fotbollen som idrott var lyckosam vad gäller integration för killar men för tjejer upplevs ibland fotbollsarenan som en otrygg plats med mycket tävling och maskulin dominans.

– Vi ville göra något nytt för att skapa en trygg zon för tjejerna för att sedan tillsammans testa på olika aktiviteter för att stärka självkänslan och hälsan, berättar projektledare Johanna Bergman.

Projektet finansieras till stor del av Skåne Leader Ess socialfond.

Mor och dotter

Föreningslivet är väldigt centralt i svenska samhället och här finns ett nätverk att kunna använda sig av och en möjlighet att få träna så väl svenska som organisationskunskap. Aktiviteter kommer att ske för unga tjejer (15–25 år) samt för deras mödrar.

– Jo, vi vill ville involvera dem då vi ser ett stort behov av att få dem aktiva i samhället, förklarar Johanna.

Första fasen nu är att skapa en trygg plats att komma till och känna gemenskap, för att sedan vilja komma på aktiviteterna som kommer bli mer regelbundna till hösten.

Skapa relationer

Nu behöver gänget kring Sonya bygga respekt och relationer för att ta nästa kliv.

– Vi måste lära känna deltagarna för att få kunskap om önskemål och drömmar, förklarar Johanna. Sen gäller det att stötta dem i att planera sitt arbete för att nå hela vägen. Det är viktigt att alla känner att man äger sin egen utveckling. Vi ska inte gissa oss fram om vad som behövs utan lyssna och sedan möjliggöra.

Mycket att lära

Klubb Sonya vill verka som en katalysator i Osby för att komma in i föreningsliv såväl som näringsliv genom att anordna mentorskap och nätverksträffar.

– Mycket ligger i samarbete med Arbetsförmedlingen, kommunen, skola, näringslivet och föreningar, förklarar Henrica Lorentsson.

Målsättningen fram till dec 2019 är att Klubb Sonya ska vara ett eget socialt entreprenörskap som står på egna ben och där deltagarna bygger verksamheten.

– Inspiration kommer från bland annat Yallatrappan i Malmö som redan gjort resan, säger Johanna. Vi har fortfarande mycket att lära och anpassa oss till, för att allt ska fungera med de lokala förutsättningarna vi har här i Osby.

Söker svenska kvinnor

Lokalen är i dagsläget öppen måndagar och tisdagar 16–19. Men projektet har nyligen knutit Taiba Omar till sig som revisor och administratör och kan därmed inom kort ha öppet fler dagar om man bara vill komma och umgås.

– Som sagt bygga relationer är A och O just nu, menar Johanna. Förhoppningen är även att väcka lite nyfikenhet bland svenska kvinnor. Vi behöver samtalspartners för att utveckla språket. Men också mentorer. En fantastisk möjlighet att träffa nya kulturer och våga utmana sina fördomar.

– I slutändan märker man att det är en själv som vinner så mycket genom projektet då man lär sig nya saker hela tiden om en ny kultur och vilka kunskaper som finns, förklarar Henrica. Men språket är den stora barriären och där behöver vi svenskar våga gå utanför trygghetszonen för att mötas.

Vill du hjälpa till?

Nu söker vi fler händer. Mentorer, samtalspartners, kontaktpersoner och företag som vill vara delaktiga i projektet. Följ oss gärna på Facebook och Instagram (sök på Klubb Sonya).

Text och bild:

johnny@alltomosby.se

]]>

About author

Your email address will not be published. Required fields are marked *